Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn
Thông báo

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 (vui lòng mở fille đính kèm)

Attachments:
Download this file (0086MTB-HDQT.pdf)0086MTB-HDQT.pdf
 

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT NĂM 2012

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí thông báo chi trả cổ tức đợt năm 2012 (Vui lòng mở file đính kèm)./.

Attachments:
Download this file (0479-TB-MTB.pdf)0479-TB-MTB.pdf
 
 

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Quyết định miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS (Chi tiết xem file đính kèm)./.

Đọc thêm...

 
 

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2011

Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khi thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (Chi tiết xin vui lòng mở file đính kèm).

Đọc thêm...

 
 

Trang 4 / 7

PVMachino Television

HEADQUARTER

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

Tòa nhà Hàm cá mập Tòa nhà Hàm cá mập

Online

Hiện có 3 khách Trực tuyến