Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn

en.pvmachino.vn en.pvmachino.vn
Đại hội đồng cổ đông

Công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Chi tiết xem trong file đính kèm

Đọc thêm...

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

Chi tiết xem trong file đính kèm

 
 
 
 

Biên bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Biên bản & Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (Chi tiết mở file đính kèm).

 
 

Trang 1 / 5

PVMachino Television

HEADQUARTER

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi Trụ sở chính: Số 8 Tràng Thi

Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO Văn phòng giao dịch: Tầng 13, tòa nhà CEO

Tòa nhà Hàm cá mập Tòa nhà Hàm cá mập

Online

Hiện có 5 khách Trực tuyến
> Home INVESTOR RELATIONS General Meeting of Shareholders
BLACK RED VIOLET